Od lipca 500+ dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami

Od lipca 500+ dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami

Niebawem nastąpią zmiany w programie 500+. Już od lipca świadczenie otrzymywać będą wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 18 roku życia. Do tej pory pieniądze z tego programu trafiały do ok. 90% z nich. 

Oprócz tego od lipca zostanie zniesione kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba jedynaków objętych 500+ wzrośnie o dodatkowe 2 mln dzieci. Świadczenie ma otrzymać ok. 2,5 mln rodzin z jednym dzieckiem.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać:

  • od 1 lipca w wersji elektronicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • od 1 sierpnia w wersji papierowej.

Jeśli rodzic złoży wniosek od 1 lipca do 30 września, otrzyma pieniądze z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli zrobi to po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od chwili złożenia wniosku.

Świadczenie w ramach programu rodzina 500+ przyznawane jest na rok, począwszy od 1 października do 30 września.