Nowe dowody osobiste, więcej możliwości

9 kwietnia br. w Polskim Związku Niewidomych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powodem spotkania było wdrażanie koncepcji elektronicznego dowodu osobistego. Prócz pracowników PZN w spotkaniu udział wzięły:

  • Agnieszka BOLESTA – Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,
  • Urszula Rudynek-Ciechomska – Zastępca Dyrektora CPD MSWiA,
  • Barbara Kubicka – p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju i Kontroli Jakości CPD MSWiA,
  • Marta Winiczenko – Główny Specjalista WRiKJ

a także przedstawiciele Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA:

  • pani Monika Bożyk – Zastępca Dyrektora DSO MSWiA,
  • pan Mirosława Hellich – Radca Ministra
  • pan Dariusz Pułka – Główny Specjalista

Nowe dowody osobiste, których wydawanie planowane jest na marzec 2019 r. prócz wersji tradycyjnej będą zawierały warstwę elektroniczną chronioną kodem PIN. W celu odzyskania kodu PIN właściciel otrzyma kod PUK. W związku z proponowanymi założeniami przedstawiciele MSWIA zwrócili się z zapytaniem odnośnie obowiązujących ułatwień nadawania kodów PIN i PUK przez banki lub operatorów telekomunikacyjnych.

Na początku spotkania pracownicy PZN przedstawili zebrane sugestie od osób niewidomych. Przesłanie kodu SMS-em to zdaniem osób niewidomych najwygodniejszy sposób zapewniający dyskrecję. Osoby niewidome zapewniły, że banki nie stosują wobec osób niewidomych specjalnych ułatwień, najczęściej kod odczytywany jest przez osobę zaufaną. By rozwiać nasze wątpliwości pracownicy MSWiA przedstawili założenia nowego dowodu osobistego.

Zgodnie z planowanymi założeniami elektroniczna warstwa dowodu osobistego nada dodatkowe certyfikaty, które zwiększą funkcjonalność dokumentu:

  1. Potwierdzenie obecności w placówkach służby zdrowia – taką warstwę będzie miał każdy dowód osobisty bez konieczności posługiwania się numerem PIN.
  2. Korzystanie z e-usług i podpis elektroniczny będą wymagały podania kodu PIN. Dodatkowe możliwości będą opcjonalne i wciąż będzie możliwe posługiwanie się dowodem osobistym w tradycyjny sposób.

Kod PIN będzie ustalany indywidualnie przez osobę odbierającą dowód w dowolnym urzędzie wskazanym w trakcie składania wniosku. Zwróciliśmy uwagę, by terminal do wprowadzania lub nadawania kodu PIN miał fizyczną klawiaturę. Otrzymaliśmy zapewnienie, że klawiatura w urzędzie nie będzie dotykowa.

Po ustaleniu kodu PIN właściciel dowodu otrzyma w kopercie 6-cyfrowy kod PUK do odblokowywania dowodu w przypadku zapomnienia czy zagubienia kodu PIN. Ustawodawca przewiduje alternatywną możliwość odblokowania dowodu w dowolnym urzędzie po zbliżeniu dokumentu do czytnika i weryfikacji tożsamości przez urzędnika.

Mając na uwadze poufność kodu PUK proponowaliśmy, by kod był przygotowany różnymi technikami: w brajlu; w postaci cyfr czarnodrukowych powiększoną czcionką lub wypukłą możliwą do odczytania przez osoby niewidome dotykiem, a wybór sposobu otrzymania 6-cyfrowego kodu miałby być określany we wniosku. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że warstwa elektroniczna będzie w dowodach wydawanych dla dzieci od 13 roku życia. Ze względu na poufność danych ustawodawca nie przewiduje ponownego wydrukowania kodu PUK. Myślimy, że wizyta w urzędzie i dobrowolność korzystania z warstwy elektronicznej dokumentu to dobre rozwiązania. Przedstawiciele PZN zaproponowali, by każdy kod PUK był drukowany w druku powiększonym. By uniknąć nieprzewidzianych problemów zaproponowaliśmy ocenę wdrażanych rozwiązań na etapie ich planowania.

Uwaga!
Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2019 r. zachowują ważność na czas w nich oznaczony.