Treść artykułu

Zdjęcie. Kilkuosobowy zespół w trakcie zebrania. Na stole porozrzucane są notatki.

Koordynator dostępności – gdzie szukać informacji?

30 września mija termin powoływania koordynatorów dostępności. Chociaż nie wszystkie podmioty publiczne muszą ich wyznaczać, to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca, by to zrobić. Czym zajmuje się koordynator dostępności? Co musi wiedzieć osoba zatrudniona na takim stanowisku?

Koordynator dostępności jest „opiekunem” tematu dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, ułatwia kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot publiczny. Tworzy i wdraża plany na rzecz poprawy dostępności. Podstawowym dokumentem, który musi znać, jest ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wiele przydatnych informacji może też znaleźć na stronie Programu Dostępność Plus: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/. Znajdzie tam np. „Niezbędnik Koordynatora Dostępności”, który zawiera zbiór przepisów prawa i opracowań dotyczących dostępności czy szczegółowo wyjaśnia zadania koordynatora.

Porad udzielają także organizacje pozarządowe, w tym Polski Związek Niewidomych. W „Niezbędniku Koordynatora Dostępności” w rozdziale pt. „Gdzie szukać pomocy, informacji, porady ekspertów?” rekomenduje nas Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Można znaleźć krótki opis naszej oferty w zakresie dostępności. Jakie usługi świadczymy w tym obszarze?

Zapraszamy koordynatorów dostępności do kontaktu z naszymi specjalistami. 

Inne przydatne linki:

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lista koordynatorów dostępności – stan na 14 lipca 2020

*Zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami aktualna informacja o tym, kto pełni funkcję koordynatora dostępności, a także dane kontaktowe do tej osoby powinny znajdować się w BIP lub na stronie internetowej podmiotu publicznego zobowiązanego do powołania koordynatora.

Źródło: Strona Programu Dostępność Plus

Fot. Shutterstock