Transkrypcje pisma brajla

Dokonujemy transkrypcji z pisma brajla na wersję w zwykłym druku, a także tłumaczymy pisma urzędowe i inne rodzaje pism na pismo brajla. Od lat współpracują z nami różne instytucje (ministerstwa, zakłady karne, kancelarie prawne, fundacje i stowarzyszenia), które w ramach swoich działań kontaktują się z osobami niewidomymi, bądź chcą odpowiedzieć na ich zapytania.

Transkrypcji dokonują osoby biegle posługujące się pismem punktowym, co zapewnia rzetelnie wykonaną pracę. Teksty są wiernym przekładem oryginału, bez poprawek redakcyjnych.

Nasza usługa jest płatna. Każdą wysokość opłaty ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Premiujemy dłuższą współpracę.

Informacji udziela Rafał Kanarek
tel. 22 635-19-10,22 831 22 71 w.253
e–mail: rkanarek@pzn.org.pl