Pies przewodnik

Konsultacje dotyczące standardu METODYKA SZKOLENIA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH PSY PRZEWODNIKI

Zapraszamy do udziału w konsultacjach drugiego standardu opracowanego w ramach projektu “Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” współfinansowanego ze środków PO WER w ramach Działania 4.1.

Standard Metodyka szkolenia osób przygotowujących psy przewodniki opisuje m. in. kwestie dotyczące wymagań i kompetencji na stanowiskach związanych ze szkoleniem psów przewodników oraz metodykę szkolenia tych osób. W standardzie zaproponowano ścieżkę awansu od aplikanta po instruktora egzaminatora.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do standardów za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie “Formularza zgłaszania uwag – standard 2” – na adres: projekty_ue@pfron.org.pl, z dopiskiem “Konsultacje – Psy Przewodniki” do dnia 21 sierpnia 2019 roku.