Treść artykułu

Pani Agnieszka idzie ze swoim psem przewodnikiem

Pierwszy standard dot. psów przewodników do konsultacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących standardów opracowanych w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, który jest współfinansowany ze środków PO WER w ramach Działania 4.1.

Polski Związek Niewidomych jest jednym z ekspertów w ramach tego projektu.

Jego celem jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników. Wypracowany system standardów będzie bazował na pięciu odrębnych standardach, które będą służyły budowie profesjonalnych szkół psów przewodników.

Do konsultacji przekazujemy pierwszy standard dotyczący systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników. Składają się na niego trzy dokumenty:

  1. Hodowla oraz pozyskiwanie psów do szkolenia na psy przewodniki,
  2. Szkolenie psów przewodników,
  3. Zasady przekazywania psów przewodników osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do standardów za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie “Formularza zgłaszania uwag” – na adres: projekty_ue@pfron.org.pl, z dopiskiem „Konsultacje – Psy Przewodniki” do dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Elżbieta Oleksiak

Fot. PFRON