Treść artykułu

Grupa osób obu płci siedzi przy stołach ustawionych w literę U. Przed nimi ekran z prezentacją.

Dostępne finanse dla każdego. Warsztaty dla partnerów akcji

Polski Związek Niewidomych jest partnerem akcji „Dostępne Finanse”. W ramach tej inicjatywy w czerwcu odbyły się warsztaty dla partnerów akcji – instytucji finansowych. Uczestnicy rozmawiali o tym, jakie potrzeby mają osoby z niepełnosprawnościami i jakie rozwiązania można wprowadzić, aby sektor usług finansowych był dla nich przyjazny. Polski Związek Niewidomych był współorganizatorem tego spotkania.

Przedstawiciele instytucji finansowych biorących udział w warsztatach podzielili się informacjami o działaniach w zakresie dostępności usług finansowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Temat jest ważny, gdyż w kwietniu w Polsce została uchwalona Ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Polska ma czas do 28 czerwca 2025 r. na jej wdrożenie. Ustawa ta przenosi do polskiego prawa Europejski Akt o Dostępności (EAA). Zapisy tego aktu prawnego dotyczą również sektora finansowego, który musi rozumieć potrzeby wszystkich klientów, również osób z niepełnosprawnościami.

Zaproszone na warsztaty firmy – partnerzy akcji „Dostępne Finanse” – zaprezentowali rozwiązania już wdrożone w celu poprawy dostępności usług finansowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Prezentacje przedstawiali specjaliści z następujących instytucji i firm:

  • portal Subiektywnie o Finansach − Założenia akcji „Dostępne Finanse” i cele warsztatów;
  • Rzecznik Finansowy − Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród banków na temat dostępności w placówkach;
  • Polski Związek Niewidomych − Problemy osób niewidomych i słabowidzących w dostępie do usług finansowych;
  • Polski Związek Głuchych − Wyzwania, z jakimi borykają się osoby głuche w obszarze finansów;
  • PFRON − Prezentacja możliwości składania skarg o braku zapewnienia dostępności;
  • partnerzy kampanii: m.in. Subiektywnie o Finansach, BLIK, BNP Paribas czy Bank Millenium.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszej współpracy i zaangażowania w realizację działań zwiększających dostępność usług finansowych.

Celem akcji edukacyjnej „Dostępne Finanse” jest promowanie działań prowadzących do tego, żeby usługi i produkty finansowe były dostępne dla każdego. To przedsięwzięcie jest owocem rozmów i spotkań z Polskim Związkiem Niewidomych.

Organizatorzy akcji: Redakcje Subiektywnie o Finansach oraz Homodigital.pl
Partner społeczny: Polski Związek Niewidomych
Partnerzy: system płatności BLIK, BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Millennium
Patronatem honorowym inicjatywę objęli: Rzecznik Finansowy, Związek Banków Polskich oraz Polska Izba Ubezpieczeń

Więcej o akcji „Dostępne Finanse” można przeczytać na stronie: https://pzn.org.pl/dostepne-finanse-dla-kazdego-start-akcji-edukacyjnej/.

Łukasz Chmielewski/Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN
JR/Centrum Komunikacji PZN
Fot. K. Wiśniewska

Z lewej tłumaczka języka migowego, na środku ekran ze slajdem „Planowanie działania RF”, z prawej prelegent.

Z lewej tłumacz języka migowego, na środku ekran ze slajdem „Niedostępne i często zmieniane serwisy internetowe i aplikacje”, z prawej prelegentka.