Treść artykułu

Czy jadąc do sanatorium lub na turnus 14-dniowy rehabilitacyjny, muszę za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym płacić opłatę miejscową (tzw. Klimatyczną)?

Pytanie:

Czy jadąc do sanatorium lub na turnus 14-dniowy rehabilitacyjny, muszę za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym płacić opłatę miejscową (tzw. Klimatyczną)?
Jestem rencistą i osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (symbol przyczyny niepełnosprawności: 10-N, 04-O, 11-J). Należę do Polskiego Związku Niewidomych.

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, z późn. zm.) osoby niewidome i ich przewodnicy są zwolnieni z:

  • opłaty miejscowej (klimatycznej) – opłaty pobieranej od osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, szkoleniowych lub wypoczynkowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach oraz w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej – za każdy dzień pobytu,
  • opłaty uzdrowiskowej – opłaty pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Ustawa nie precyzuje, kogo należy uważać za osobę niewidomą. Jednakże zgodnie z polskim ustawodawstwem za osoby niewidome uważa się osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności „04-O”).

Dokumentem, którym można potwierdzić swoje uprawnienia, jest legitymacja Polskiego Związku Niewidomych. Potwierdzeniem uprawnień przewodnika jest również ta legitymacja oraz ewentualnie pisemne oświadczenie osoby niewidomej, że dana osoba jest jej przewodnikiem.