Treść artykułu

Dr Małgorzata Paplińska prowadzi wykład w trakcie Zjazdu Okulistów w Lublinie.

Zjazd Okulistów Polskich z udziałem specjalistów z Przychodni PZN

W czerwcu w Lublinie odbył się 55. Zjazd Okulistów Polskich. Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN wzięła udział w tym wydarzeniu.

Dr Małgorzata Paplińska przedstawiła wykład „Mamy supermoce, czyli na czym polega rehabilitacja wzroku dorosłych osób słabowidzących”. Przychodnia PZN była również wystawcą podczas tego spotkania. Na stoisku prezentowane były: wybrane rozwiązania optyczne, filtry krawędziowe i inne pomoce dla osób słabowidzących. Anna Barwicka, dyplomowana rehabilitantka wzroku i ortoptystka, odpowiadała na pytania lekarzy okulistów dotyczących rehabilitacji wzroku pacjentów neurologicznych. Specjaliści z Przychodni PZN dzieli się również wiedzą dotyczącą wystawiania skierowań do ośrodka rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku, a także przekazywali informacje o refundacji pomocy optycznych, białych lasek oraz innych rozwiązań wspierających.

Teresa Kłys, dyrektor placówki, otrzymała wiele próśb o zorganizowanie szkoleń dla lekarzy okulistów, gdyż chcieliby oni poszerzyć swoją wiedzę o tematy dotyczące rehabilitacji wzroku osób słabowidzących.

Źródło: Przychodnia PZN

Fot. CPRL PZN