Treść artykułu

Mężczyzna czyta tekst na kartce za pomocą lupy.

„Zauważyć słabowidzących” w urzędzie

Jakie problemy w załatwianiu spraw urzędowych mają osoby słabowidzące? Jakie są ich potrzeby? W jaki sposób można im pomóc? W ramach projektu „Widzimy nie tylko oczami” powstał film „Zauważyć słabowidzących. Słabowidzący są wśród nas” skierowany do pracowników instytucji samorządowych.

Film można znaleźć zarówno na stronie Polskiego Związku Niewidomych (zakładka Multimedia), projektu www.widzimy.pzn.org.pl (zakładka Materiały filmowe), jak i na YouTubie: https://www.youtube.com/watch?v=vM15hCuwxbU&feature=emb_title. Zachęcamy także do lektury raportu z realizacji projektu „Widzimy nie tylko oczami” (do pobrania na stronie: https://pzn.org.pl/raport-widzimy-nie-tylko-oczami/) oraz poradnika dla osób zagrożonych utratą widzenia (https://pzn.org.pl/powstal-poradnik-dla-osob-zagrozonych-utrata-widzenia/). Wszystkie materiały można również znaleźć na stronie projektowej, która pozostaje mimo zakończenia projektu.

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Trzy logotypy: Polskiego Związku Niewidomych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Mazowsza.

Fot. Shutterstock