Zapytanie ofertowe nr 16/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) – ROZSTRZYGNIĘTE – wpłynęły 2 oferty

23.08.2019 – Zapytanie ofertowe ROZSTRZYGNIĘTE – wpłynęły 2 oferty