Zapytanie ofertowe nr 16/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP)