Treść artykułu

Chłopiec słucha audiodeskrypcji do obrazu, w tle inne obrazy z prezentowanej ekspozycji.

Zaproszenie do świata dawnych miasteczek

W Muzeum POLIN można oglądać wystawę „(po)ŻYDOWSKIE… Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata”. Ekspozycja przybliża świat dawnych sztetli i malarstwo Majera Kirszenblata. Na wystawie przygotowano udogodnienia, które pomogą zwiedzającym ze szczególnymi potrzebami poznawać obrazy i barwne wspomnienia artysty.

„Wystawą «(po)ŻYDOWSKIE» odsłaniamy ślady po żydowskich mieszkańcach Opatowa, którzy przed wojną stanowili 60% całej społeczności. Naszym przewodnikiem jest malarz Majer Kirszenblat. Wspominając sztetl swojej młodości, niezwykle barwnie przywraca pamięć o dawnych ludziach, wydarzeniach, codziennym życiu i zwyczajach. W obrazach pełnych kolorów, wyobraźni i humoru zobaczymy świat, którego już nie ma. Poznamy naszą wspólną, zapomnianą historię”− taki opis przedstawiają twórcy ekspozycji.

Dla osób z różnymi niepełnosprawnościami przygotowano szereg funkcjonalności. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać z materiałów tyflograficznych do wybranych dzieł Majera Kirszenblata. Tyflografiki zostały zamontowane na pulpitach w pobliżu oryginalnych dzieł, co powoduje, że stanowią nieodłączną część wystawy.

Na stronie internetowej muzeum dostępne są pliki dźwiękowe z audiodeskrypcją wybranych obiektów oraz życiorysem samego artysty. Organizowane są także grupowe spacery z przewodnikiem, który oprowadza po wystawie z wykorzystaniem audiodeskrypcji i tyflografik. Oprowadzanie można zarezerwować na stronie: https://polin.pl/pl/zwiedzanie-z-przewodnikiem-dla-grup-osob-z-niepelnosprawnosciami

– Planujemy też organizację wielu wydarzeń dostępnych dla różnych grup odbiorców: oprowadzania po wystawie z przewodnikiem z tłumaczeniem na PJM, z tyflografikami i audiodeskrypcją na żywo, warsztaty dla rodzin z dziećmi oraz nastolatków z niepełnosprawnościami, Poranne Ptaszki – zwiedzanie wystawy w warunkach przyjaznych sensorycznie dla osób w spektrum autyzmu i nadwrażliwością sensoryczną – tłumaczy Wioleta Jóźwiak, główna specjalistka ds. dostępności w Muzeum POLIN.

Z aktualną ofertą wydarzeń można zapoznać się na stronie internetowej muzeum: https://www.polin.pl/pl/program-wydarzen-przygotowanych-z-mysla-o-osobach-z-niepelnosprawnosciami

Wystawa „(po)ŻYDOWSKIE… Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata” będzie prezentowana do 16 grudnia br. Ekspozycję dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Fot. D. Matloch/Muzeum Polin