Treść artykułu

Dwie dłonie dotykają tyflografiki obrazu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kulturalnych podróżach

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN serdecznie zaprasza do udziału  w projekcie „Kultura dla wszystkich – poznajemy wybranych Patronów Roku 2024”.

Celem projektu jest: edukacja kulturalna i historyczna, zwiększenie aktywności i integracja społeczna.

Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego  – osoby z niepełnosprawnością wzroku, ich bliskich, rodzinę i znajomych.

Zorganizujemy: cykl prelekcji, wieczór poezji, spacer i wycieczkę edukacyjną związaną tematycznie z wybranymi Patronami Roku 2024. Chcemy słuchaczom przybliżyć sylwetki wybranych Patronów Roku 2024: Romualda Traugutta, Witolda Gombrowicza, Haliny Konopackiej  i Kazimierza Wierzyńskiego.

W programie projektu:

  • 9 lipca 2024 r. – wycieczka do Wsoli i Radomia, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, w którym są tyflografiki wybranych obrazów przygotowane z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku.
  • 7 sierpnia 2024 r. – Romuald Traugutt – prelekcja o życiu i działalności, tło historyczne (Powstanie Styczniowe).
  • 10 wrzesień 2024Halina Konopacka – prelekcja o życiu, działalności i sukcesie na Olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 roku. Spacer do Muzeum Sportu i Rekreacji.
  • 8 października 2024 r. − Kazimierz Wierzyński – prelekcja o życiu i twórczości poety, przedstawiciela grupy poetyckiej Skamander i jego relacjach z H. Konopacką. W salonie literackim uczestnicy będą czytali brajlem wiersze poety.
  • listopad 2024 r. − spotkanie podsumowujące − konkursy, quiz wiedzy.

Prelekcje i wieczór poezji odbędą się w Tyflogalerii PZN przy ulicy Konwiktorskiej 7 w Warszawie. O poszczególnych spotkaniach będziemy Państwa zawiadamiać.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i prosimy o wypełnienie oraz odesłanie formularza zgłoszeniowego do 27 czerwca br. na adres e-mail: gwuls@pzn.org.pl. Formularz jest zamieszczony na stronie: https://pzn.org.pl/kultura-dla-wszystkich-poznajemy-wybranych-patronow-roku-2024/.

Kontakt: tel. 22 831 22 71 wew. 258 (Grażyna Wuls).

Zadanie publiczne „Kultura dla wszystkich − poznajemy wybranych Patronów Roku 2024”
współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.Logo Mazowsze serce Polski.