Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3
tel./fax: (059) 84-00-331
e-mail: dyrektor@wtzpznslupsk.pl,

dyrektor@wtzslupsk.pzn.org.pl,

ksiegowosc@wtzslupsk.pzn.org.pl

Dyrektor Agnieszka Orzech

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 61
tel./fax: (0-56) 622-46-68
e-mail: pzn_wtz@wp.pl,

sekretariat@wtztorun. pzn.org.pl,

dyrektor@wtztorun.pzn.org.pl,

ksiegowosc@wtztorun.pzn.org.pl

Kierownik Alicja Danowska

Warsztat Terapii Zajęciowej we Włocławku

87-800 Włocławek, ul. Łazienna 6
tel./fax: (0-54) 232-34-10
e-mail: wtz.wloclawek@op.pl,

sekretariat@wtzwloclawek.pzn.org.pl,

dyrektor@wtzwloclawek.pzn.org.pl,

ksiegowosc@wtzwloclawek.pzn.org.pl

Kierownik Anna Wędołowska