Treść artykułu

Lekarka wpisuje dane w kartę pacjenta

U lekarza tylko e-skierowania na badania

E-skierowanie zastąpiło od stycznia tego roku tradycyjne papierowe dokumenty. W pierwszym miesiącu lekarze wystawili blisko 2,5 mln skierowań na konsultacje i badania. Najczęściej e-skierowania wystawiali do poradni okulistycznej, urazowo-ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej.

Zaletą e-skierowań jest to, że cały proces kierowania pacjenta na leczenie, od momentu wystawienia do realizacji e-skierowania, może odbyć się zdalnie, np. poprzez kontakt telefoniczny.

Co więcej, elektroniczne skierowania nie mają ściśle określonej daty ważności, dzięki czemu mogą zostać zrealizowane w dowolnym terminie, o ile istnieją specjalne wskazania.

Skierowania w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2021 roku są obowiązkowo wystawiane na takie świadczenia medyczne jak:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
  • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
  • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

Na pozostałe świadczenia medyczne, np. leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, szpitalu psychiatrycznym, logopedię, czy rehabilitację, skierowania są wystawiane w postaci papierowej. Skierowania nie są wymagane do psychiatry, ginekologa czy dentysty.

E-skierowanie można otrzymać w postaci: SMS-a z 4-cyfrowym kodem, e-maila z plikiem PDF lub jako wydruk informacyjny. Aby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila należy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta w serwisie www.gov.pl. Na konsultację lub badanie można zapisać się telefonicznie, podając 4-cyfrowy kod e-skierowania oraz nr PESEL. W przychodni można pokazać w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub wydruk informacyjny.

Na podstawie e-skierowania można zapisać się tylko do jednej placówki medycznej. Jeśli już po zarejestrowaniu e-skierowania, pacjent znajdzie wcześniejszy termin wizyty w innej placówce, musi wycofać e-skierowanie w pierwotnie wybranym miejscu.

Status e-skierowania, jak również 4-cyfrowy kod e-skierowania czy dane podmiotu wystawiającego, pacjent znajdzie po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta.

Źródło: Centrum e-Zdrowia

Fot. Shutterstock