Treść artykułu

Piramida z klocków z ikonami symbolizującymi prawa człowieka

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie problemów dotyczących przeprowadzania Spisu Powszechnego

Kwestia problemów z dostępnością formularza Spisu Powszechnego dla osób niewidomych została podjęta przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który zainterweniował, przesyłając oficjalne pismo do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rzecznik napisał: „Ankieta spisu w internecie jest niedostępna dla osób niewidomych i słabowidzących; program czytający nie może odczytać części pytań formularza. Wszystko to utrudnia korzystanie samospisującym się w internecie z ich praw, a ponadto uniemożliwia udzielanie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. A za podanie nieprawdy w spisie grozi kara.”

W odpowiedzi przedstawiciel GUS napisał, że przygotowana interaktywna aplikacja formularzowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i jest dostosowana do standardu WCAG 2.1., by mogły z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia fakty, że „mimo tych zapewnień ankieta spisu pozostaje niedostępna dla osób niewidomych i słabowidzących. Program czytający nie może odczytać części pytań formularza. Nadal nie jest też możliwe obsłużenie formularza przy użyciu samej klawiatury. Uzupełnienie dalszej części ankiety jest możliwe dopiero do wypełnieniu pola „imię”, co utrudnia obsługę formularza.”

Adam Bodnar wskazuje, że przy przygotowywaniu ankiety niezbędne jest uwzględnienie potrzeb wszystkich ankietowanych, także osób z różnymi niepełnosprawnościami a obowiązkiem prezesa GUS  jest zapewnienie takich warunków oraz metod spisu, aby każdy mógł w nim uczestniczyć, niezależnie od stanu zdrowia, wieku czy zakresu pomocy.

Dlatego rzecznik praw obywatelskich skierował kolejne pytania do prezesa GUS, w tym takie: „jakie działania zostały podjęte w celu umożliwienia obsługi ankiety przy pomocy samej klawiatury oraz możliwości odczytania pytań zawartych w formularzu przez program czytający?” Rzecznik zwraca też uwagę na inne grupy mniejszościowe, których kwestie nie zostały uwzględnione w formularzu spisowym.

 

Oświadczenie wydane przez Polski Związek Niewidomych w sprawie braku dostępności formularza Spisu Powszechnego oraz pismo przesłane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego można przeczytać na stronie:

Oświadczenie Polskiego Związku Niewidomych w sprawie dostępności formularza Narodowego Spisu Powszechnego

 

Źródło: RPO

Fot.Shutterstock