Treść artykułu

Widok na palce obsługujące notatnik brajlowski

Oświadczenie Polskiego Związku Niewidomych w sprawie dostępności formularza Narodowego Spisu Powszechnego

W nawiązaniu do informacji podanej na konferencji prasowej przez rzeczniczkę prasową GUS w sprawie dostępności formularza spisowego dla osób niewidomych i słabowidzących stwierdzamy, że nie spełnia on wymogów dostępności mimo uwag przekazanych przez Polski Związek Niewidomych. Mając na uwadze problem dostępności formularza spisowego dla osób z dysfunkcją wzroku, w dniu 12.04 br. skierowaliśmy oficjalne pismo do Głównego Urzędu Statystycznego. Poniżej przytaczamy je w całości. Do dnia 14.04 br. do godz. 14.00 nie otrzymaliśmy odpowiedzi, jak tylko ją otrzymamy, poinformujemy Państwa o tym.

Poniżej treść wysłanego pisma:

Szanowni Państwo,

W marcu br. pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego zwrócili się do Polskiego Związku Niewidomych z prośbą o konsultację w dostosowaniu formularza spisowego zamieszczonego od 1 kwietnia br. na stronie www.spis.gov.pl.

Mając na uwadze wagę problemu i Państwa zaangażowanie, wyraziliśmy zgodę wzięcia udziału w konsultacjach. W drugiej połowie marca przekazaliśmy istotne uwagi odnośnie wersji demonstracyjnej formularza spisowego. Zdaniem osób niewidomych przedstawiona wersja nie spełniała wymogów dostępności.

25 marca pracownik PZN-u wziął udział w spotkaniu, na którym omówione zostały kwestie wyglądu dokumentu przedstawiającego przykładowe pytania spisowe oraz wyjaśnienia do nich. W trakcie spotkania otrzymaliśmy zapewnienie, że przekazane wcześniej uwagi związane z dostępnością będą uwzględnione. Pod koniec marca w Internecie pojawiły się informacje, w których zapewniano, że formularz spisowy spełnia wymogi dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także o tym, że PZN konsultował proponowane rozwiązania.

Od 1 kwietnia osoby niewidome zaczęły zgłaszać do nas zapytania i skargi na dostępność formularza spisowego, podważając również nasze kompetencje.

Nasze środowisko liczyło na pełną dostępność formularza spisowego. Niestety okazało się, że informacje publikowane w mediach są sprzeczne ze stanem faktycznym, dlatego też nasza organizacja została postawiona w złym świetle i przypisywane są nam fakty, na które nie mieliśmy wpływu.

W związku z powyższym wzywamy do:

  1. Dostosowania formularza spisowego do obowiązujących wymogów dostępności, które są ujęte m.in. w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. O dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji publicznych, a także w wytycznych WCAG 2.0 i 2.1.
  2. Usunięcia informacji określających formularz spisowy jako dostępny.
  3. Zamieszczenia na stronie spis.gov.pl sprostowania, że formularz spisowy jest w trakcie konsultacji ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących.

Mając na uwadze poprawę sytuacji osób niewidomych i słabowidzących, liczymy na wprowadzenie  zgłoszonych zmian. Jednocześnie deklarujemy wolę współpracy.

Z poważaniem
Anna Woźniak Szymańska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Związku Niewidomych

 

Fot. Shutterstock