Treść artykułu

Standardy szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników