Poradnictwo rehabilitacyjne

W Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN realizowane są programy społeczne mające na celu aktywizację niewidomych i słabowidzących. Pomagamy osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia. Uwrażliwiamy na potrzeby tej grupy, prowadząc warsztaty dla osób widzących – dzieci i dorosłych.

Potrzebujący mogą w centrum uzyskać poradę w zakresie rehabilitacji, korzystania z urządzeń tyflotechnicznych czy komputera. Mogą oni również skorzystać z bazy wiedzy dotyczącej tematów życia z dysfunkcją wzroku, dostępnej na stronie internetowej PZN. W ośrodkach rehabilitacyjnych PZN, znajdujących się w różnych częściach Polski, organizowane są szkolenia z orientacji przestrzennej oraz inne ułatwiające życie z dysfunkcją wzroku.

Kontakt:
tel. 22 635 52 84, 22 887-95-09
e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl