Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy

Projektowanie i adaptacja przestrzeni do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – wersja 2016