Treść artykułu

Pracowny w biurze siedzą przy biurkach

Osoba niepełnosprawna na rynku pracy

Opublikowano badania o tym, jak pandemia wpływa na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Przeważająca większość pracodawców (81 proc.) deklaruje, że nie będzie zwalniać tej grupy pracowników. Tym niemniej 60 proc. pracodawców wprowadziło zmiany w obszarach polityki kadrowej związane z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną firm.

Fundacja Aktywizacja przeprowadziła badanie wpływu koronawirusa na politykę kadrową wobec osób z niepełnosprawnościami wśród 215 pracodawców z różnych sektorów życia społeczno-gospodarczego (prywatnego, publicznego i pozarządowego). Skutki epidemii dotknęły niemal wszystkich badanych pracodawców (89 proc.), a ponad 60 proc. deklaruje, że wprowadziło zmiany w różnych obszarach polityki kadrowej. 24 proc. pracodawców zwolniło część pracowników lub planuje to zrobić w najbliższej przyszłości. Wprowadzone zmiany były podyktowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią, które utrudniają organizację pracy, jak również z absencją pracowników i zmniejszeniem zapotrzebowania na usługi.

Większość pracodawców (81 proc.) nie zwolniła dotąd i nie planuje zwalniać pracowników z niepełnosprawnością. Ci pracodawcy, którzy wskazali, że w grupie zwolnionych znajdą się osoby z niepełnosprawnością, reprezentują sektor prywatny i publiczny. Żaden pracodawca z trzeciego sektora nie wskazał zwolnień w tej grupie. Być może wynika to z tego, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnością z uwagi na dofinansowanie ich wynagrodzeń przez państwo genere niższe koszty niż w przypadku pozostałych pracowników. Respondenci z tego sektora wskazali też, że koszty pracy są najistotniejsze przy wyborze pracowników do zwolnienia. Ponad 12 proc. pracodawców zamierza otworzyć się na zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnościami.

Konsekwencje związane z pandemią dotykają w różnym stopniu sektor publiczny, prywatny oraz pozarządowy. Niemal połowa badanych (48,8 proc.) nie widzi ryzyka zakończenia działalności w wyniku epidemii. Pozostali pracodawcy już podjęli działania zaradcze. Pomimo to część z nich obawia się zakończenia działalności (11 proc.). A 7 proc. podjęło już działania w sprawie znacznego ograniczenia funkcjonowania.

Źródło: Fundacja Aktywizacja

Fot. Unsplash