Treść artykułu

Grupa osób schodzi ze wzgórza z kijkami

Okręg Śląski PZN: Rajd, spływ kajakowy i wiele innych aktywności

Okręg Śląski PZN prowadzi rekrutację do projektu „Aktywność Ponad Granicami – Edycja 3”. Planowane działania obejmują organizację siedmiu imprez o charakterze sportowo-integracyjnym.

Celem projektu jest wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością narządu wzroku poprzez popularyzację sportu i rekreacji oraz pomoc w integracji społecznej. A to wszystko dzięki organizowaniu integracyjnych imprez turystyczno-sportowych dla 100 dorosłych (osób niewidomych i słabowidzących) z terenu województwa: śląskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu dysfunkcji narządu wzroku.

Planowane działania (którym przypisano odpowiednią punktację):

  • turniej showdown – 26.06–29.06.2023 – (4 punkty),
  • rajd ojcowski – 30.06.2023 – (1 punkt),
  • spływ kajakowy – 03.07–06.07.2023 – (3 punkty),
  • nordic walking – 08.09–10.09.2023 – (3 punkty),
  • off-road – 08.09–10.09.2023 – (3 punkty),
  • zjazd alternatywny na śniegu – 08.01–11.01.2024 (4 punkty),
  • narciarstwo – 22.02–25.02.2024 (4 punkty).

Całkowita odpłatność, określona w formularzu zgłoszeniowym, zostaje wyliczona w oparciu o stawkę 35,00 PLN za 1 punkt danej imprezy. Opiekunowie ponoszą odpłatność w wysokości określonej dla beneficjenta.

Warunki rekrutacji do projektu zostały określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, który znajduje się na stronie: http://pznslask.org.pl/p,126,projekt-aktywnosc-ponad-granicami-2023. Tam też znajduje się formularz zgłoszeniowy i inne dokumenty.

Więcej informacji można zasięgnąć u koordynatora projektu: Bożeny Antończyk, kom. 515 388 947, e-mail: b.antonczyk@pznslask.org.pl

Termin realizacji projektu: od 01.04.2023 do 31.03.2024 r. Projekt „Aktywność Ponad Granicami – Edycja 3” jest współfinansowany ze środków PFRON.