Szczegóły oferty

W Instytucie Tyflologicznym PZN powołana została komisja oceniająca poprawność zapisu brajlowskiego składająca się z tyflopedagogów i osób niewidomych.
Komisja może oceniać każdy lek dwa razy, raz w wersji płaskiej, raz w wypukłej.

Komisja ocenia:

  1. Napisy brajlowskie płaskie − wydaje opinie po pozytywnej ocenie lub komunikuje się ze zleceniodawcą i informując o znalezionych błędach.
    Ostemplowana kopia opinii pozostaje w Instytucie Tyflologicznym PZN. Prosimy o dostarczanie projektów napisów płaskich brajlowskich na schematach opakowań.
  2. Napisy brajlowskie wypukłe − wydaje certyfikat.
    Ostemplowana kopia certyfikatu pozostaje w Instytucie Tyflologicznym PZN.
    Przy ocenie brane są pod uwagę: zgodność z zasadami zapisu brajlowskiego w języku polskim i czytelność wypukłych punktów. Każda z cech oceniana jest osobno. Producent opakowań/firma farmaceutyczna dostarcza do oceny komisji minimum 3 gotowe opakowania tego samego preparatu (ocena powtarzalności jakości produktu).

Podczas oceny napisów brajlowskich na opakowaniach leków przyjmowane są opisane w poniższych stanowiskach zasady:

Infolinia informująca o ulotkach leków w wersji dźwiękowej: https://pzn.org.pl/infolinia-lekowa/