Stanowisko PZN w sprawie udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym informacji o lekach, zawartych w ulotkach

Warszawa, 15 czerwca 2005 r.

Dr Andrzej Koronowicz
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Stanowisko PZN w sprawie udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym informacji o lekach, zawartych w ulotkach (zgodnie z wymogiem Dyrektywy 2004/27/EC).

W nawiązaniu do spotkania w sprawie udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym informacji o lekach zawartych w ulotkach, zorganizowanym w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w dniu 19 kwietnia 2005 r. informuję Pana Prezesa, że Polski Związek Niewidomych jest zainteresowany szybkim, skutecznym uruchomieniem infolinii, której możliwość działania przedstawił Pan na ww. spotkaniu.

Zdajemy sobie sprawę, że uruchomienie infolinii nie realizuje wprost zapisów art. 56a Dyrektywy 2004/27/EC, ale chciałabym podkreślić, że nie wszyscy niewidomi potrafią posługiwać się pismem brajla, więc realizacja ww. Dyrektywy nie będzie skuteczna dla wszystkich niewidomych. Należy pamiętać także o tym, że drukowanie ulotek w brajlu jest niepraktyczne (bardzo duża objętość) i kosztowne. Pojawi się także problem ich dystrybucji.

Reasumując, popieram ideę uruchomienia jak najszybciej infolinii, jako skutecznej możliwości dostępu dla osób niewidomych i słabowidzących do informacji o lekach. Jednocześnie uważam, że uruchomienie takiej infolinii byłoby także przydatne ludziom starszym, mającym kłopoty z odczytaniem małej czcionki druków informacyjnych.

Anna Woźniak-Szymańska
Przewodnicząca ZG PZN