Treść artykułu

Włodzimierz Ożga prowadzi prelekcję o PZN na spotkaniu okulistów.

O Polskim Związku Niewidomych na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

We Wrocławiu w czerwcu br. odbyło się posiedzenie szkoleniowo-naukowe Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Na zaproszenie władz tej organizacji miałem przyjemność wygłosić prelekcję pt. „Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku. Misja i cele Polskiego Związku Niewidomych”.  W czasie prelekcji swoimi uwagami wspierały mnie p. Prezes Okręgu Dolnośląskiego PZN, Barbara Lindenau-Bryja, oraz p. Dyrektor biura i Wiceprezes wspomnianego Okręgu, Anna Jaworska.

Celem naszego spotkania będzie zapoznanie słuchaczy z głównymi celami i działaniami Polskiego Związku Niewidomych. Spotkanie odbywało się z lekarzami, którzy pracują na terenie Dolnego Śląska, dlatego skupiliśmy się na działaniach i ofercie rehabilitacyjnej Okręgu Dolnośląskiego PZN.

Zwróciłem się też z prośbą do lekarzy okulistów, aby po zakończeniu procesu medycznego, kierowali osoby z dysfunkcjami wzroku do Polskiego Związku Niewidomych, gdzie udzielimy im potrzebnych informacji i wsparcia.

Często bywa tak, że pacjenci zostają pozostawieni sami sobie i jest im bardzo trudno zmierzyć się samotnie z problemami, jakie napotykają w codziennym funkcjonowaniu z osłabionym lub utraconym widzeniem.

Spore zainteresowanie słuchaczy wywołał temat procedury wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy. Mówiłem o ocenie pola widzenia i ostrości wzroku, czyli badaniach, które mają decydujące znaczenie w procesie orzekania stopnia niepełnosprawności przy schorzeniach wzroku.

Nieco czasu poświęciliśmy też na omówienie rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku, jaka jest możliwa w ramach ubezpieczenia NFZ. Świadczenie takie wymaga skierowania do dziennego ośrodka rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku (kod poradni 2300), wystawionego przez lekarza w czasie wizyty na NFZ: okulistę, neurologa lub lekarza rehabilitacji. Niestety, na terenie Dolnego Śląska nie ma obecnie takiego ośrodka, ale świadczenie to realizuje Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.

Przy okazji wspomniałem też o innych działaniach tej przychodni. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować p.Teresie Kłys, dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN, za wszystkie uwagi, wyjaśnienia i materiały, które pozwoliły mi w sposób kompleksowy omówić zagadnienie rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Na koniec wystąpienia omówiłem też krótko zmiany w dofinansowaniu do zakupy białych lasek, jakie nastąpiły od 1 stycznia br.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję władzom Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Okręgowi Dolnośląskiemu PZN za zaproszenie i możliwość wygłoszenia prelekcji.

Włodzimierz Ożga
Dyrektor biura i Wiceprezes Zarządu
Okręgu Opolskiego PZN

Fot. Okręg Opolski PZN