Treść artykułu

Przycisk klawiatury z ikonką osoby z niepełnosprawnością.

Nowy skład rady nadzorczej PFRON

Nowy skład rady nadzorczej PFRON na lata 2024-2026 został powołany przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk w czerwcu br.

Do zadań rady nadzorczej należy m.in. zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego funduszu, opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków PFRON, dokonywanie kontroli i oceny działalności zarządu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu.

Skład rady nadzorczej PFRON:

 1. Łukasz Krasoń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezes Rady Nadzorczej,
 2. Krzysztof Bączek – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
 3. Tomasz Bartosz Lasocki – przedstawiciel Federacji Przedsiębiorców Polskich,
 4. Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego,
 5. Błażej Zbigniew Mądrzycki – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 6. Jacek Piotr Męcina – przedstawiciel Konfederacji Lewiatan,
 7. Przemysław Momot – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 8. Agnieszka Płoska – przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 9. Mateusz Andrzej Palian – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. Katarzyna Beata Szarkowska – przedstawiciel Ministra Finansów,
 11. Wiesław Łubiński – przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Natomiast zarząd funduszu, wybrany wcześniej, tworzą: Dorota Habich – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych oraz Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych.

Źródło: PFRON