Treść artykułu

Klocki z symbolami niepełnosprawności

Konsultacje projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

Przygotowany został projekt ustawy, która przeniesie do polskiego prawa wymagania dyrektywy UE o dostępności niektórych produktów i usług. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza zainteresowanych do udziału w konsultacjach publicznych.

Europejski Akt o Dostępności (European Accessibility Act, EAA) to pierwsza kompleksowa regulacja o dostępności w prawie UE. Celem tej dyrektywy jest stworzenie jednolitego i nowoczesnego zestawu zasad dostępności produktów i usług. Jej wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich UE zagwarantuje jasność wymogów dla firm działających na rynku unijnym oraz dostępność dla konsumentów. Lista produktów i usług obejmuje pozycje, które zostały uznane za najpotrzebniejsze w codziennym funkcjonowaniu.

Zgodnie z dyrektywą dostępny ma być nie tylko sam produkt poprzez zapewnienie funkcjonalności uwzględniających potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, lecz także możliwość połączenia produktu z urządzeniami wspomagającymi. Podobnie w zakresie usług, często świadczonych poprzez kanały cyfrowe. Strony internetowe wykorzystywane do usług objętych ustawą będą musiały być dostępne.

− To ważne, że dostępność staje się standardem, już nie tylko w instytucjach publicznych, ale również w biznesie. Dzięki ustawie MFiPR powstanie jednolity i nowoczesny zestaw zasad dostępności produktów i usług. Kierujemy do konsultacji projekt ustawy wdrażającej EAA i zapraszamy do przesyłania nam opinii – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Termin na wdrożenie dyrektywy upływa 28 czerwca tego roku, a przepisy ustawy będą obowiązywać od czerwca 2025 roku.

Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług  został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Link do projektu: https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358257/12865990/12865991/dokument549122.pdf

Ministerstwo zachęca do zapoznania się z projektem i aktywnego udziału w dyskusji nad ostatecznym kształtem ustawy. Uwagi do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: eaa@mfipr.gov.pl lub przez formularz: https://www.webankieta.pl/ankieta/724102/formularz-do-zglaszania-uwag-w-konsultacjach-publicznych-projektu-ustawy-o-dostepnosci-niektorych-produktow-i-uslug.html.

Uwagi należy przesyłać do 30 kwietnia br.

 

Źródło: MFiPR