Treść artykułu

Jestem osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jestem na rencie z 3 grupą (z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Czy należy mi się zasiłek pielęgnacyjny i gdzie można się o niego starać?

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Jestem osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jestem na rencie z 3 grupą (z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Czy należy mi się zasiłek pielęgnacyjny i gdzie można się o niego starać?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) zasiłek pielęgnacyjny przysługuje między innymi niepełnosprawnemu dziecku, a także „osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia”.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 144 zł miesięcznie.

Pisze Pan, że ma Pan przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jeżeli został on orzeczony przed ukończeniem 21 lat życia, to może się Pan starać o zasiłek pielęgnacyjny.

O to świadczenie należy się zwrócić do Urzędu Gminy (lub miasta) właściwego ze względu na miejsce Pana zamieszkania albo do miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Należy złożyć wniosek o zasiłek, który można pobrać w urzędzie, a do tego wniosku trzeba dołączyć:

  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,
  • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek.