Czytelnia map i planów dla osób niewidomych i słabowidzących

Czytelnia map i planów dla osób niewidomych i słabowidzących to miejsce, gdzie osoby z dysfunkcją wzroku oraz nauczyciele orientacji przestrzennej mogą zapoznać się z mapami, planami i tyflografikami różnych rejonów Polski i atrakcji turystycznych, a później wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Dostępne są tam:
– mapy: kontynentów, regionów, państw (w tym Polski), fizyczne, gospodarcze, polityczne,
historyczne oraz prezentujące połączenia komunikacyjne,
– plany: miast, obiektów, wnętrz,
– tyflografiki zabytków architektonicznych.

Pełen wykaz dotykowych publikacji znajduje się poniżej w załączonym dokumencie.

Jednostka znajduje się w obiekcie PZN przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie. To miejsce, do którego jest dobry dojazd; położone w centrum miasta, w pobliżu Starówki. Czytelnia znajduje się na pierwszym piętrze. Przeszklone drzwi czytelni rozsuwają się, łącząc się z holem. Hol to komfortowa, zadbana przestrzeń z wygodnymi miejscami do siedzenia, umożliwiającymi przeglądanie map i tyflografik. W budynku znajduje się też biblioteka dla osób niewidomych i słabowidzących.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o przesłanie informacji na adres: czytelnia@pzn.org.pl. W związku z reżimem sanitarnym w czytelni obowiązują maseczki i rękawiczki.

Projekt „Utworzenie czytelni map i planów dla osób niewidomych i słabowidzących” jest współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy.
Logo Zakochaj się w Warszawie