Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka

41-503 Chorzów, ul. Siemianowicka 101
tel. (0-32) 241-10-61, 241-10-62, 348-21-43, 348-21-44, fax 032-241-18-53,
e-mail:

sekretariat@dpschorzow.pzn.org.pl,

dyrektor@dpschorzow.pzn.org.pl,

ksiegowosc@dpschorzow.pzn.org.pl

strona www: www.dps.chorzow.net.pl
Dyrektor Henryk Łytek

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach

25-015 Kielce, ul. Złota 7
tel. (0-41) 345-49-09, fax: 345-00-54
e-mail:

sekretariat@dpskielce.pzn.org.pl,

dyrektor@dpskielce.pzn.org.pl,

ksiegowosc@dpskielce.pzn.org.pl

Dyrektor Romuald Jantarski

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

10-685 Olsztyn, ul. Paukszty 57
tel. (0-89) 542-98-85, 542-89-13 (c), fax: 542-88-02
e-mail:

sekretariat@dpsolsztyn.pzn.org.pl,

dyrektor@dpsolsztyn.pzn.org.pl,

ksiegowosc@dpsolsztyn.pzn.org.pl

strona www: www.dpsolsztyn.pl
Dyrektor Barbara Gacman