Czasopisma wydawane przez PZN

Aktualizacja: sierpień 2015

Polski Związek Niewidomych w Warszawie wydaje następujące czasopisma:

POCHODNIA

Dwumiesięcznik, ukazuje się w czterech wersjach: w brajlu, w druku powiększonym, na płycie CD (czytane mową syntetyczną) i elektronicznej wysyłanej e-mailem (w postaci plików html i rtf). Druk Pochodni (wersja brajlowska i druk powiększony) rozpoczyna się w każdym roku dopiero w chwili, gdy PZN ma zagwarantowane finansowanie tego działania. Czasopismo rozsyłane jest bezpłatnie. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: pochodnia@pzn.org.pl.

Pochodnia poświęcona jest problematyce niewidomych i słabowidzących, informuje o pracy Związku, a także o potrzebach i sukcesach inwalidów wzroku. Zajmuje się sprawami rehabilitacji, zatrudnienia, kultury oraz zagadnieniami społecznymi środowiska. Ukazuje się od 1948 roku.

Od 1.01.2011 roku ukazuje się również bezpłatny internetowy biuletyn informacyjny “Pochodni”. Jest rozsyłany mailem co 2 tygodnie, zainteresowani proszenie są o nadsyłanie zgłoszeń na adres: pochodnia@pzn.org.pl

Pełni obowiązki redaktora naczelnego – Ewa Fraszka-Groszkowska

Strona główna Pochodni: www.pochodnia.pzn.org.pl

NASZE DZIECI

Kwartalnik, ukazuje się w druku powiększonym oraz w wersji elektronicznej. Druk powiększony rozpoczyna się w każdym roku dopiero w chwili, gdy PZN ma zagwarantowane finansowanie tego działania. Na stroni internetowej pzn.org.pl w zakładce Nasze Dzieci będzie wersja elektroniczna.

Czasopismo przeznaczone dla rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz wychowawców dzieci niewidomych i słabowidzących. Dużo uwagi poświęca się w nim metodom nauczania, urządzeniom ułatwiającym naukę, takim jak np. komputer oraz rehabilitacji i racjonalnemu wypoczynkowi.

Ukazuje się od 1983 r. pod nazwą „Nasze Światełko”. „Nasze dzieci” od 1986 r.

Redaktor naczelny – Elżbieta Oleksiak.

Repozytorium plików z numerami “Naszych Dzieci”

PROMYCZEK

Ukazuje się w wersji brajlowskiej, w druku powiększonym i w wersji elektronicznej (html) jako miesięcznik. 

Druk rozpoczyna się w każdym roku dopiero w chwili, gdy PZN ma zagwarantowane finansowanie tego działania. Na stroni internetowej pzn.org.pl w zakładce Promyczek będzie wersja elektroniczna.

Czasopismo przeznaczone dla dzieci młodszych – do IV klasy szkoły podstawowej. Zawiera materiały własne i przedruki z czasopism dla najmłodszych czytelników.

Ukazuje się od 1954 r.

Redaktor naczelny – Ewa Fraszka-Groszkowska.

ŚWIATEŁKO

Ukazuje się w wersji brajlowskiej, w druku powiększonym oraz w wersji elektronicznej (html) jako miesięcznik.

Druk rozpoczyna się w każdym roku dopiero w chwili, gdy PZN ma zagwarantowane finansowanie tego działania. Na stroni internetowej pzn.org.pl w zakładce Światełko będzie wersja elektroniczna.

Czasopismo przeznaczone dla dzieci starszych – od V klasy szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej. Omawia zagadnienia wychowawcze występujące wśród dorastających dzieci i młodzieży. Bogato reprezentowany jest dział popularno-naukowy.

Ukazuje się od 1949 r. Redaktor naczelny – Ewa Fraszka-Groszkowska.

ENCYKLOPEDIA PRAWA

Repozytorium plików z numerami “Encyklopedii Prawa” – numery archiwalne.

NASZ ŚWIAT

Repozytorium plików z numerami miesięcznika “Nasz Świat” – numery archiwalne.

 

Jednostki terenowe Związku wydają następujące czasopisma:

Dźwięk Słowa – kwartalnik niewidomych województwa śląskiego – adres Redakcji Agencja „Nasze Sprawy”, ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice, tel/fax 32 253 05 41, 601414460,
e-mail: redakcia@naszesprawv.com.pk, www: www.naszesprawy.com.pl,

Oko – kwartalnik kujawsko-pomorski; adres redakcji: Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski, tel. 52 341 32 81, e-mail: biuletynoko@tlen.pl,

Wersja elektroniczna kwartalnika Oko w formacie html
Repozytorim plików Oko

Przewodnik – miesięcznik okręgu podkarpackiego; adres redakcji: 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2, tel. 17 85 24 738, faks: 17 86 22 328,
e-mail: pznpodkarpacki@poczta.e-zet.pl, www : www.pzn.intertele.pl,
redaktor naczelny Zygmunt Florczak;

Sekrety Żaru – kwartalnik kulturalny okręgu mazowieckiego; adres redakcji: Okręg Mazowiecki PZN, tel. 022 848 71 64, e-mail:sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl,
www: http://www.pzn-mazowsze.org.pl/klubtwor/kwartalnikkolegium.html
redaktor naczelny Iwona Zielińska-Zamora –e-mail: iwonazz1@op.pl

Gazeta Mówiona – miesięcznik wydawany przez Koło Słupsk okręg pomorski,
adres redakcji:
al. Sienkiewicza 8, 76-200 Słupsk; tel.: 59 842 26 30, fax: 59 847 55 21;
e-mail: gazeta-pzn@wp.pl

redaktor naczelna Teresa Ławecka –
59 842 26

Nasz Labirynt OMR – miesięcznik wydawany przez Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „Labirynt” w Olsztynie; adres redakcji: Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „Labirynt”, ul. Paukszty 57 10-685 Olsztyn, e-mail: naszlabirynt@wp.pl, redaktor naczelny – Maciej Pantak;