Treść artykułu

Czasopisma wydawane przez PZN

Polski Związek Niewidomych w Warszawie wydaje następujące czasopisma:

POCHODNIA

Dwumiesięcznik, ukazuje się w czterech wersjach: w brajlu, w druku powiększonym, na płycie CD (czytane mową syntetyczną) i elektronicznej wysyłanej e-mailem (w postaci plików html i rtf). Druk “Pochodni” (wersja brajlowska i druk powiększony) rozpoczyna się w każdym roku dopiero w chwili, gdy PZN ma zagwarantowane finansowanie tego działania. Czasopismo rozsyłane jest bezpłatnie. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: pochodnia@pzn.org.pl.

“Pochodnia” to pismo dla osób niewidomych i słabowidzących. Wydawane jest nieprzerwanie od 1948 roku. Znajdują się w nim artykuły dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej. Ale to nie wszystko, czytelnicy mogą się zapoznać z reportażami i esejami przedstawiającymi realia życia osób z dysfunkcją wzroku. Przeczytają również artykuły związane ze zdrowiem, w tym z nowymi metodami leczenia schorzeń oczu. Znajdą artykuły opisujące najnowsze rozwiązania techniczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. „Pochodnia” informuje też o bieżących wydarzeniach odbywających się w Polskim Związku Niewidomych.Ukazuje się od 1948 roku.

Od 1.01.2011 roku ukazuje się również bezpłatny internetowy Biuletyn informacyjny “Pochodni”. Jest rozsyłany mailem co 2 tygodnie, zainteresowani proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń na adres: pochodnia@pzn.org.pl

Redaktor naczelny – Kamila Wiśniewska

Strona główna “Pochodni”: www.pochodnia.pzn.org.pl

NASZE DZIECI

Kwartalnik, ukazuje się w druku powiększonym oraz w wersji elektronicznej. Druk powiększony rozpoczyna się w każdym roku dopiero w chwili, gdy PZN ma zagwarantowane finansowanie tego działania. Na stroni internetowej pzn.org.pl w zakładce Nasze Dzieci będzie wersja elektroniczna.

Czasopismo przeznaczone dla rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz wychowawców dzieci niewidomych i słabowidzących. Dużo uwagi poświęca się w nim metodom nauczania, urządzeniom ułatwiającym naukę, takim jak np. komputer, oraz rehabilitacji i racjonalnemu wypoczynkowi.

Ukazuje się od 1983 r. pod nazwą „Nasze Światełko”. „Nasze dzieci” od 1986 r.

Redaktor naczelny – Elżbieta Oleksiak

PROMYCZEK

Ukazuje się w wersji brajlowskiej, w druku powiększonym i w wersji elektronicznej (html) jako miesięcznik. 

Druk rozpoczyna się w każdym roku dopiero w chwili, gdy PZN ma zagwarantowane finansowanie tego działania. Na stroni internetowej pzn.org.pl w zakładce Promyczek będzie wersja elektroniczna.

Czasopismo przeznaczone dla dzieci młodszych – do IV klasy szkoły podstawowej. Zawiera materiały własne i przedruki z czasopism dla najmłodszych czytelników. W „Promyczku” dzieci znajdą treści zarówno edukacyjne, jak i bajki czy wierszyki. Nasi autorzy to uznani twórcy opowiadań dla dzieci, przyrodnicy, pedagodzy. Staramy się, by nasze teksty były napisane prostym, ale bogatym językiem, i przekazywały treści odpowiednie dla tej grupy wiekowej.

Ukazuje się od 1954 r.

Redaktor naczelny – Kamila Wiśniewska

Redaktor prowadzący – Dorota Ciborowska

ŚWIATEŁKO

Ukazuje się w wersji brajlowskiej, w druku powiększonym oraz w wersji elektronicznej (html) jako miesięcznik.

Druk rozpoczyna się w każdym roku dopiero w chwili, gdy PZN ma zagwarantowane finansowanie tego działania. Na stronie internetowej pzn.org.pl w zakładce Światełko będzie wersja elektroniczna.

Czasopismo przeznaczone dla dzieci starszych – od V klasy szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej. W „Światełku” poruszamy tematy ważne dla młodzieży – zarówno trudne, takie jak depresja, hejt czy rywalizacja, jak i lekkie – muzyka, literatura czy podróże. Wśród naszych autorów są psychologowie, nauczyciele, a także same nastolatki. Treść czasopisma dopasowana jest do potrzeb i zainteresowań młodzieży z dysfunkcją wzroku.

Ukazuje się od 1949 r.

Redaktor naczelny – Kamila Wiśniewska

Redaktor prowadzący – Dorota Ciborowska

Jednostki terenowe Związku wydają następujące czasopisma:

Oko – kwartalnik Okręgu Kujawsko-Pomorskiego; adres redakcji: Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski, tel. 52 341 32 81, www: http://www.kujawskopomorski.pzn.org.pl/?a=czasopisma_oko

Przewodnik – miesięcznik Okręgu Podkarpackiego; adres redakcji: 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2, tel. 17 85 24 738, faks: 17 86 22 328, www: http://pzn.rzeszow.pl/czasopisma/;
Redaktor naczelny – Zygmunt Florczak

Sekrety Żaru – kwartalnik kulturalny Okręgu Mazowieckiego; adres redakcji: Okręg Mazowiecki PZN, tel. 22 848 71 64, e-mail: sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl, www: http://mazowsze-pzn.org.pl/klubtwor/kolegiumredakcyjne.html;
Redaktor naczelny – Iwona Zielińska-Zamora, e-mail: iwonazz1@op.pl