Są jeszcze wolne miejsca w „Aktywnym Absolwencie”

Od października ubiegłego roku Polski Związek Niewidomych realizuje program „Aktywny Absolwent”, który ma zwiększać szanse na zatrudnienie osób z dysfunkcją wzroku. Praktyki, staże, szkolenia, warsztaty – każdy może znaleźć tu coś dla siebie, stosownie do potrzeb. Wciąż trwa rekrutacja do … Czytaj całość

Aktywny Absolwent – status projektu

Aktualnie w projekcie Aktywny Absolwent bierze udział 16 uczestników z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu na bieżąco udzielane jest uczestnikom wsparcie coachingowe i tyflopedagogiczne. Jeden uczestnik zakończył staż zawodowy w zawodzie fizjoterapeuty. Kolejne staże, w różnych zawodach (np. młodszy bibliotekarz, … Czytaj całość

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”!

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON i realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.