Treść artykułu

Uczestnicy siedzą przy stołach i oglądają instruktażowy film.

„Zrób to sam” – ostatnie spotkania

W dniach 10–13 marca br. odbył się ostatni zjazd uczestników projektu „Zrób to sam – szkolenie instruktorów czynności życia codziennego”. Spotkania odbywały się w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej. 

W trakcie tego zjazdu uczestnicy skupili się głównie na zajęciach domowych, ale nie tylko. Ćwiczenia rozpoczęły się od obejrzenia filmu, w którym poruszono kwestie np. korzystania z piekarnika, nauki składania ubrań (spodni, bluzek), powlekania pościeli czy zmywania naczyń. Następnie uczestnicy z wykorzystaniem opasek zasłaniających oczy wykonywali różne zadania utrwalające zdobytą wiedzę, m.in. ścieranie kurzu, prasowanie ubrań i segregowanie śmieci. Prowadzące przybliżyły też zagadnienia z zakresu nowych technologii wykorzystywanych w nauczaniu codziennych czynności i adaptacji przestrzeni.

W sobotę, tj. 11 marca uczestnicy przeszli egzaminy teoretyczne, a 12 marca odbyły się praktyki. Instruktorzy mieli okazję sprawdzić zdobytą wiedzę, wykonując zadania z osobami z dysfunkcją narządu wzroku. W niedzielę rozdano wszystkim instruktorom zaświadczenia.

Podczas spotkań uczestnicy wymieniali się między sobą doświadczeniami, wskazówkami, a także poradami. Był to owocny czas oraz szansa zdobycia dużej dawki wiedzy. Warsztaty były prowadzone przez Antoninę Adamowicz-Hummel, Kamilę Miller-Zdanowską, Małgorzatę Białek i Mariolę Łygas.

Przypominamy, że projekt „Zrób to sam – szkolenie instruktorów czynności życia codziennego” dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”.

IJ/Centrum Komunikacji PZN

Uczestniczki siedzą przy stołach i oglądają film instruktażowy.

Uczestniczka z zasłoniętymi oczami ściera kurz ze stołu.

Uczestniczki z zasłoniętymi oczami wykonują ćwiczenia przy stole.