Treść artykułu

miejsce parkingowe z symbolem graficznym osoby niepełnosprawnej

Zmiana w przewozach osób niepełnosprawnych w Warszawie

Od 1 kwietnia usługi przewozów samochodami dla osób z niepełnosprawnościami będzie świadczył jeden przewoźnik „Usługi Transportowe Marek Włastowski”.

Do transportu wykorzystywane będą pojazdy specjalistyczne (dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku) oraz samochody osobowe (pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wzroku). Zlecenia specjalistyczne należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, a osobowe – z co najmniej jednodniowym.

Przewoźnik będzie realizował trzy rodzaje usług:

  • przewozy jednorazowe – będzie można z nich korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 6.00–22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00–22.00, z wyjątkiem dni świątecznych. Realizowane będą pojazdami specjalistycznymi i osobowymi na terenie miasta lub 20 km od jego granic (w zakresach określonych w regulaminie usługi). Limit miesięczny to 10 przejazdów. W przypadku transportu na rehabilitację, która trwa od 1 do 2 tygodni, limit zwiększy się do 20 przejazdów. Zryczałtowana opłata za kurs w jedną stronę będzie wynosiła 20 zł brutto.
  • przewozy stałe – to codzienne przejazdy do pracy lub placówek wsparcia dziennego na terenie miasta, które wykonywane będą pojazdami specjalistycznymi. Będzie można z nich korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 6.00–22.00 minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu (z wyłączeniem dni świątecznych). Zryczałtowana opłata za miesiąc to 180 zł brutto.
  • przewozy okolicznościowe – wykonywane będą pojazdami specjalistycznymi i osobowymi na terenie Warszawy. Świadczone będą od poniedziałku do niedzieli, w tym w dni świąteczne. Usługa związana jest z różnego rodzaju miejskimi wydarzeniami: sportowymi, kulturalnymi, obywatelskimi itd. Przejazd, realizowany w dwie strony, będzie darmowy.

Zapotrzebowanie na usługi można zgłaszać u przewoźnika w dni powszednie w godz. 8.00–16.00 pod nr tel. 22 298 59 00 lub 720 915 300, a w godz. 16.00–18.00 pod nr tel. 661 180 878 oraz na adres e-mailowy bus@specjaltrans.pl. Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne zlecenia rejestrowane będą automatycznie. W przypadku, gdy na dany termin będzie wolny samochód, w kolejnym dniu roboczym przewoźnik, zachowując kolejność zgłoszeń, oddzwoni i poinformuje korzystającego o możliwości przyjęcia zlecenia.

W każdym przypadku o terminie realizacji zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń. Priorytetowo będą realizowane zlecenia dotyczące usługi przewozu w przypadku leczenia, rehabilitacji lub dowozu do pracy, placówki wsparcia dziennego czy załatwiania spraw urzędowych.

Z usług będą mogli korzystać pełnoletni mieszkańcy Warszawy posiadający jedno z ważnych orzeczeń:

  • o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy,
  • o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej,
  • o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy osób w gospodarstwie rolnym,
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności potwierdzonym przez inny równoważny dokument.

Podczas korzystania z usługi po raz pierwszy należy mieć przy sobie, aby przedstawić do wglądu kierowcy, dokument (lub jego kopię) potwierdzający aktualnie posiadane uprawnienia.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/aktualnosci/transport_specjalistyczny_dla_osob_z_niepelnosprawnosciamii

Regulamin usługi jest dostępny na stronie: https://warszawa19115.pl/documents/20184//549626//Regulamin+od+1.04.2021.

Źródło: Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Fot. Unsplash

Pliki do pobrania