Treść artykułu

Klocki z symbolami niepełnosprawności

Zgłoszenia do konkursu „Gdynia bez barier”

Od przeszło dwóch dekad Gdynia wyróżnia instytucje, firmy i ludzi, doceniając ich pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Propozycje do XXII edycji konkursu „Gdynia bez barier” można zgłaszać do 11 lutego 2022 roku.

– Gdynia jest miastem bez barier – otwartym, pełnym zrozumienia i wrażliwości na potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach konkursu „Gdynia bez barier” od ponad 20 lat nagradzamy pomysły i działania, które sprawiają, że nasze miasto jest jeszcze bardziej dostępne. Przed nami jego kolejna edycja. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Laureatami nagród mogą być autorzy pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), które pomagają przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami. Nagradzane są też inicjatywy przyczyniające się do likwidowania barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, które utrudniają życie osobom niepełnosprawnym.

Każdy, kto przystępuje do konkursu, powinien złożyć wniosek, a w nim:

  • imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
  • imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
  • tytuł programu i cel,
  • propozycję innowacji i rozwiązań,
  • kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).

Wniosek nie powinien zawierać więcej niż 5 stron formatu A4. Może go złożyć autor pomysłu lub osoba trzecia − typująca autora, obiekt czy program.

Nabór wniosków konkursowych potrwa do 11 lutego 2022 roku. Można je składać na trzy sposoby: w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – w kopercie z dopiskiem „Konkurs „Gdynia bez barier” – XXII edycja”, wysłać pocztą na podany wyżej adres lub drogą mailową na adres e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl.

Finał konkursu zaplanowano w maju 2022 roku.

Źródło: UM Gdynia