Treść artykułu

Lekarz stoi na korytarzu w przychodni

Zdalne szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek POZ

3 grudnia 2020 r. (czwartek) w godz. 12.0013.15 na platformie ZOOM odbędzie się kolejne szkolenie online w ramach projektu „Widzimy nie tylko oczami”. Tym razem będzie przeznaczone dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej z regionu Wschodniego Mazowsza. Bezpłatne szkolenie będzie poświęcone rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku oraz dostępności placówek medycznych.

Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym specjalistą, do którego trafiają osoby mające poważne problemy z widzeniem. Dlatego powinien wiedzieć, gdzie skierować pacjentów z niepełnosprawnością wzroku, tak by mogli uzyskać odpowiednią pomoc. Jednak nie zawsze osoby niewidome i słabowidzące uzyskują w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej właściwe wsparcie.

Podczas szkolenia eksperci z Instytutu Tyflologicznego PZN przekażą lekarzom i pielęgniarkom POZ najlepsze praktyki w zakresie modelowej obsługi pacjentów z niepełnosprawnością wzroku. Przedstawią m.in. zagadnienie rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku (świadczenie gwarantowane z NFZ), wyrobów medycznych przysługujących niewidomym i słabowidzącym pacjentom czy kwestie dotyczące zapewnienia dostępności w placówce medycznej. Szczegółowa tematyka znajduje się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 2 grudnia br. Zgłoszenie należy wysłać elektronicznie na adres: pzn@pzn.org.pl. Wszelkie szczegóły dotyczące spotkania, w tym link do transmisji, zostaną przekazane uczestnikom indywidualnie na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dwa logotypy. Po lewej stronie logo Marki Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na białym tle zielony napis Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Po lewej stronie prostokąt obramowany zielonym kolorem, w którego wpisują się kolejno półokręgi: biały, zielony, biały, a kończy je zielona kropka. Obok, po prawej stronie logotyp Marki Mazowsze. Na białym tle znajduje się czerwony napis Mazowsze. Litera M przypomina serce. Poniżej dopisek serce Polski.

Fot. Shutterstock

Pliki do pobrania