Zapytanie ofertowe nr 9/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego „Operator wprowadzania danych” – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 9/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte i dokonano wyboru 1 wykonawcy