Zapytanie ofertowe nr 6/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego “Operator wprowadzania danych” – ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe nr 6/AA/PZN/2019 zostało zakończone. Nie wpłynęła żadna oferta