Treść artykułu

Zapytanie ofertowe nr 4/POWR/PZN/2020 – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytania rozstrzygnięte. Wpłynęły 4 oferty.

Zapytanie ofertowe nr 4/POWR/PZN/2020 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania.” termin do 14.09.2020 r do godziny 24.00. Zajęcia praktyczne dla aplikantów z instruktorem orientacji przestrzennej.

Pliki do pobrania