Treść artykułu

Zapytanie ofertowe nr 3/POWR/PZN/2020 – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte. Wpłynęły trzy oferty.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie filmu edukacyjnego promującego wśród osób niewidomych ideę psa przewodnika w ramach projektu pt. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.

Termin składania ofert: 11.08.2020

Pliki do pobrania