Zapytanie ofertowe nr 15/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego “Masaż tkanek głębokich” – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 15/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte. Wpłynęła 1 oferta