Zapytanie ofertowe nr 13/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu „Operator wprowadzania danych” – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe nr 13/AA/PZN/2019 zostało w dniu 27.05. 2019 r rozstrzygnięte. Wpłynęły 3 oferty