Treść artykułu

Zapytanie ofertowe nr 10/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu rękodzieła (różne techniki tworzenia wyrobów artystycznych) dla osoby słabowidzącej. – ROZSTRZYGNIĘTE