Treść artykułu

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą: „Pokonamy bariery. Czasopisma PZN dla osób niewidomych i słabowidzących” – 1/FKR/2023