Treść artykułu

Zapytanie ofertowe 2/Czasopisma/2018 rozstrzygnięte

Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe 2/Czasopisma/2018 i dokonano wyboru wykonawcy i dystrybucji czasopism związkowych. Jest nią EPEdruk Sp.z o.o., z którą w najbliższych dniach podpisana zostanie umowa na wykonanie zamówienia.