Treść artykułu

Zapytanie ofertowe 12/PZN/AA/2020 na przeprowadzenie kursu zawodowego „Operator wprowadzania danych” – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte. Wpłynęła 1 oferta.

Termin składania dokumentów do 29.07.2020, godz. 14:00

W formularzu oferty w pkt 2.4 wpisano jednego uczestnika zamiast dwóch. Plik poprawiony.

Pliki do pobrania