Treść artykułu

Trener pokazuje coś na dużym ekranie uczestnikom szkolenia

Zaproszenie na zajęcia do Domu Otwartego w Warszawie

Polski Związek Niewidomych został zaproszony do współpracy w Domu Otwartym – nowym inkluzywnym domu kultury w Warszawie. Miejsce otwarte jest dla osób pełnosprawnych i z różnymi niesprawnościami.

Ten ciekawy punkt na mapie Warszawy mieści się przy ul. Radzymińskiej 123. To bardzo funkcjonalna przestrzeń, z kilkoma pracowniami, z ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi i technologicznymi. Z Domu Otwartego mogą korzystać dzieci, dorośli i seniorzy, a także osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dom Otwarty organizuje różne warsztaty: plastyczne, muzyczne, ćwiczenia jogi, taneczne itp. Placówka gotowa jest przygotować zajęcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku za symboliczną opłatę – 10-20 zł. Zachęcamy nasz Oddział Wojewódzki w Warszawie i koła w województwie mazowieckim do korzystania z zajęć.

Podczas spotkania ustalono, że do końca 2023 r. Dom Otwarty zaproponuje dla naszych członków z województwa mazowieckiego warsztaty z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Instytut Tyflologiczny PZN jest z kolei gotowy zorganizować dla pracowników Domu Otwartego szkolenie w Laboratorium Ciemności dotyczące potrzeb i możliwości osób z problemami wzroku.

Kontakt: Dom Otwarty, Pani Aleksandra Zaborowska – tel. 516 357 386, e-mail: azaborowska@domotwarty.com.pl

Elżbieta Oleksiak
Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN