Treść artykułu

Minister Paweł Wdówik.

Zaproszenie na spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

2 października o godzinie 14.00, w siedzibie PZN, przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie odbędzie się otwarte spotkanie z ministrem Pawłem Wdówikiem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia będzie możliwość zadawania pytań, czy podzielenia się refleksjami nad aktualnie prowadzoną polityką społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie zapraszamy!

Poniżej publikujemy treść zaproszenia przygotowanego przez ministra Pawła Wdówika:

„Drodzy Koledzy i Przyjaciele,

ponad trzy lata temu, kiedy obejmowałem funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, otrzymałem od Was wiele wsparcia. To wsparcie dodało mi sił, których potrzebowałem, by podjąć to ogromne wyzwanie, jakim jest kierowanie polityką społeczną w obszarze osób z niepełnosprawnościami.

Od tego czasu wiele się zmieniło. Po pierwsze: kwoty, jakie ze środków Państwa wydaje się na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, sięgnęły – rekordowych – 40 miliardów złotych. Ponadto – przy współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi – stale rozwijana jest opieka wytchnieniowa i usługi asystenckie.

Jako Prezes Rady Nadzorczej PFRON kieruję ten fundusz na nowe tory. Dokładam starań, aby jego działania obejmowały kolejne ważne obszary życia osób z niepełnosprawnościami. Czego przykładem może być pakiet programów „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, który został tak przygotowany, aby zwiększyć niezależność i samodzielność osób z niepełnosprawnościami. To jeden ze stałych kierunków we wszystkich moich działaniach.

Obejmując swoją funkcję, złożyłem środowisku osób z niepełnosprawnościami wiele obietnic. Część z nich udało się już spełnić, inne dopiero zostaną zrealizowane. Mając na uwadze podjęte zobowiązania i odpowiedzialność za rozbudzone nadzieje, podejmuję się dalszej pracy dla dobra publicznego – na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki uprzejmości władz Polskiego Związku Niewidomych, już wkrótce mogę spotkać się ze wszystkimi, którzy chcieliby osobiście zadać mi pytania lub podzielić się refleksjami nad aktualnie prowadzoną polityką społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie odbędzie się 2 października o godzinie 14.00, w siedzibie PZN, przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie. Zapraszam.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Wdówik

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych”.