Treść artykułu

Uczestnicy, którzy biorą udział w spotkaniu.

Zaproszenie na spotkanie na temat zatrudniania osób z dysfunkcją narządu wzroku

Polski Związek Niewidomych zaprasza na spotkanie podsumowujące działania realizowane w projekcie „RADAR − Doradztwo zawodowe oraz zatrudnienie osób niewidomych i słabowidzących”. Wydarzenie odbędzie się 6 lipca br. o godz. 11.00 w siedzibie PZN przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie. Wstęp wolny.

Spotkanie jest skierowane do:

  • pracodawców,
  • nauczycieli i pedagogów,
  • doradców zawodowych,
  • pośredników pracy,
  • studentów niewidomych i słabowidzących,
  • osób niewidomych i słabowidzących zainteresowanych podjęciem pracy w administracji publicznej,
  • pełnomocników i specjalistów zatrudnionych w Biurach Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami na wyższych uczelniach,
  • wszystkich osób zainteresowanych problematyką zatrudnienia osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Program konferencji:

10.30–11.00        Rejestracja uczestników konferencji

11.00–11.15         Powitanie gości przez Andrzeja Brzezińskiego, prezesa ZG PZN

11.15–11.30         Prezentacja projektu RADAR i jego głównych rezultatów – Anna Lemańczyk, koordynatorka projektu

11.30–12.00        Dlaczego nowoczesne technologie ułatwiają, a różne oblicza dostępu do informacji utrudniają zatrudnienie? – Michał Żejmis, ekspert

12.00–12.15        Niepełnosprawni w Urzędzie Pracy – Beata Tryc, UP m. st. Warszawy, kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych

12.15–12.30        Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy osób niewidomych w Contact Center – Krzysztof Teśniarz, prezes Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych

12.30–13.00       Osoba z niepełnosprawnością narządu wzroku w administracji publicznej – wyzwania i doświadczenia – Rafał Kanarek, główny specjalista w Centrum Rozwoju Kompetencji  Cyfrowych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

13.00–13.30       Dyskusja

13.30–14.00       Poczęstunek

 

Potwierdzenie udziału w konferencji do 1 lipca br. Chętni powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail: pzn@pzn.org.pl lub skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel.: 22 831 33 83.

Adres: Wydarzenie odbędzie się 6 lipca 2022 r. o godz. 11 w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych, ul. Konwiktorska 7 (parter), Warszawa.

Projekt RADAR jest dofinansowany ze środków europejskiego programu Erasmus+.

 

Prelegenci:

Rafał Kanarek − główny specjalista w Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej związany z organizacjami pozarządowymi. Tester dostępności cyfrowej oraz miłośnik nowych technologii. Autor artykułów w czasopismach PZN.

Anna Lemańczyk – tyflopedagog, doradca zawodowy i coach, wieloletni pracownik PZN, koordynowała kilka europejskich i krajowych projektów, których celem była aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcjami narządu wzroku.

Krzysztof Teśniarz – prezes Zarządu Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych. Przez ponad dwadzieścia lat pracy prowadził szkolenia z obsługi udźwiękowionego komputera i urządzeń elektronicznych dla osób niewidomych, projektował i wdrażał oprogramowanie wykorzystywane w realizacji zleceń w Contact Center Spółdzielni, prowadził rekrutację nowych pracowników.

Autor serii podręczników kierowanych do osób niewidomych, do nauki bezwzrokowej obsługi udźwiękowionego komputera, programów Excel, Word, przeglądarek internetowych oraz poczty elektronicznej.

Beata Tryc – kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. Posiada bogate doświadczenie w szkoleniach i rekrutacji pracowników.

Michał Żejmis – specjalista w zakresie dostępności, badacz uwarunkowań integracji osób z niepełnosprawnościami i migrantów. Publicysta radiowy.