Treść artykułu

Grafika. Postać osoby niewidomej w centrum, a dookoła inne postacie

Zaproszenie do udziału w projekcie „Rzeczy są dla ludzi”

Wojskowa Akademia Techniczna oraz Instytut Tyflologiczny PZN zapraszają osoby niewidome oraz słabowidzące do udziału w projekcie „Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych”. Działanie to realizuje zespół badawczy w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Poszukujemy osób niewidomych i słabowidzących, chętnych do udziału w projekcie, poprzez uczestnictwo w sześciu sesjach badawczych, które odbędą się w ciągu najbliższych dwóch lat. Pierwsza sesja zaplanowana jest na czerwiec−lipiec 2022 roku. Sesje badawcze będą organizowane w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

Państwa zadaniem będzie ocena proponowanych rozwiązań tyflokartograficznych w trakcie sesji badawczych:

  • zestawów znaków dotykowych i graficznych dla tyflomap w różnych skalach,
  • tyflomap przygotowanych w różnych technikach druku,
  • atlasów wybranych parków zaprojektowanych w określonych stylach.

Udział w badaniu jest płatny. Sesje będą trwały od 90 do 120 minut. Będą one nagrywane, a analiza pozyskanego materiału posłuży do celów naukowych, z zachowaniem pełnej anonimowości uczestników badania.

Kryteria udziału w badaniu:

  • wiek od 15 do 65 lat,
  • dysfunkcja narządu wzroku (osoba niewidoma/osoba słabowidząca),
  • korzystanie z materiałów brajlowskich i/lub tyflograficznych (dotykowe mapy i plany, rysunki wypukłe).

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Z wybranymi osobami skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: jakub.wabinski@wat.edu.pl. Na zgłoszenia czekamy do końca maja br.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu „Rzeczy są dla ludzi” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Rządowego Programu „Dostępność Plus”.

Poniżej link do ankiety rekrutacyjnej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFIhYCNOLwmHPs2V5rOxeXJ_lL77MPcID5k7w1QSGZDvN1-w/viewform?usp=sf_link